Μίκης Θεοδωράκης

Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2015 06:08

Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Project για την τάξη Α στο Α΄ Τετράμηνο του Σχολικού Έτους 2014-2015.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσιμπλή Δήμητρα ΠΕ20

Εκτύπωση